Parasphaerichthys ocellatus

Klik op de foto's voor de vergrotingen
Werelddeel Azi
Land/meer Myanmar
Vindplaats Indawgyi meer, Ayeyarwady rivier, Mogaung Chaung rivier
Categorie Gouramie (Osphronemidae)
Sub categorie : Labyrintvissen
Nederlandse naam Oogspot chocolade Goerami, Valse chocolade Gourami
Synoniem
Dieet aquarium Alles eter
Dieet natuur Insecten, insectenlarve
Moeilijkheids graad 5
Voortplanting Eierleggend (schuimnestbouwers)
Geslachtsonderscheid Geen uiterlijk verschil.
Lengte man 4 Centimeter
Lengte vrouw 4 Centimeter
Samenstelling Schooltje ( vanaf 6 stuks)
Karakter Vreedzaam
Gedrag Vreedzaam behalve mannen onderling.
Zone Midden
Stroming Zwak tot matig
Milieu Ph. 6,0-7.5 pH    Kh/Gh 4.0-10.0
Temperatuur Minimaal. 18 c maximaal 26 c   
  Extra informatie
De Parasphaerichthys ocellatus is een labyrintvis deze hebben een labyrintorgaan hiermee kunnen ze
bovenwater adem halen.
De ontwikkeling van het labyrintorgaan hangt af van de zuurstofgraad in het water, hoe meer zuurstof, hoe
kleiner het orgaan blijft.
De temperatuur boven de watergrens mag niet meer dan twee graden afwijken van de temperatuur van het
aquariumwater met een minimuum temperatuur van 22 graden.
Tijdens de broedperiode is de Parasphaerichthys ocellatus fanatieker en iets territorialer.
Buiten de broedperiode is de Blauwe goerami vreedzaam behalve mannen onderling deze kunnen agressief
naar elkaar reageren
De Parasphaerichthys ocellatus niet met agressieve vissen en vinbijterige vissen houden.
De Oogspot chocoladegoerami is gevoelig voor plotselinge verandering van watersamenstelling regelmatig
kleinere hoeveelheden waterverversen is een goed hulpmiddel.
Wildvang exemplaren zijn moeilijker aan vervangend voer te wennen met name aan droog voer,
ook zijn wildvang Oogspot chocoladegoerami kwetsbaarder dan nakweek.
(  waterwaardes, ph, kh, gh waarde, nitraat, nitriet gehalte, enz.)
De Parasphaerichthys ocellatus kent een kwetsbare gewenningsperiode.
Het overwennen van de Parasphaerichthys ocellatus kan het beste met de druppelmethode.
Als de Oogspot chocolade Goerami gestrest vertoond hij niet zijn vlekjes.
Niet bij grote en agressieve vissen houden.
Foto's Aquagids bij Coenen best Terug naar  Menukeuze P. .
    2012 Copyright Aquagids | Disclaimer | Contact | .
..
Parasphaerichthys Ocellatus Parasphaerichthys Ocellatus Parasphaerichthys Ocellatus